•  info@nobelyapiinsaat.com
  •  (0224) 440 00 36
  •  0532 743 3616
Awesome Image

Bir binanın depreme dayanıklı olup olmadığını söyleyebilmek için birden çok parametreden bahsetmek gerekir.  Zamanın inşaat teknikleri, mühendislik koşulları, projeye uygunluk ve en önemlisi zemin koşullarının değerlendirilmesi bunlardan öne çıkanlardır.

Teknolojinin her alanı gibi inşaat alanındaki teknolojiler de her geçen gün yenilenmektedir. Malzeme çeşitliliği ve kalitesi de zamanın koşullarına göre kendini yeniler. Gelişen teknoloji ile birlikte betonarme yapılarda kullanılan malzemeler ve işçilik tekniklerinin zamanla geliştiği ve yapıları daha dayanıklı hale getirdiği söylenebilir. Örneğin eski dönemlerde beton karışımları betonyerle manuel olarak yapılırken artık hazır beton teknolojisi kullanılmaktadır. 

 

Mühendislik koşulları

Mühendislik yaklaşımlarındaki değişimler kadar mühendislik bilgi birikimi de zamanla gelişir ve değişir.

Mevcut binaların durumunu doğru analiz edebilmek için söz konusu binanın inşa edildiği yılın mühendislik koşullarını bilmek önemlidir. Farklı üretim ve tasarım koşullarına göre inşa edilmiş binalar farklı yaklaşımlar gerektirir.

 

Zemin koşulları

Betonarme yapılar binanın üzerine inşa edileceği zemin koşulları ele alınarak tasarlanır. Bilinenin aksine yumuşak veya sert birçok farklı zemine bina inşa edilebilir. Zeminin yumuşaklığı deprem hareketini etkiler. Burada önemli olan binanın oturacağı zemin koşullarına göre tasarlanmış olmasıdır. Gerek yer bilimcilerden alınan raporlar gerekse profesyonel mimari yaklaşımları ışığında dayanıklı yapı sistemleri tasarlamak mümkündür.